Vad är Filer?

Filer kan innehålla kursfiler, uppgifter, kursplaner, läsningar eller andra dokument, samt profilbilder och användarspecifika filer. Instruktörer kan låsa mappar och filer så att de bara kan ses med direktlänkar eller bara låsas upp på ett visst datum.

Filer kan placeras i moduler, uppgifter eller sidor. Filer och mappar placeras i alfabetisk ordning och kan inte omorganiseras.

Canvas-användare kan komma åt filer (dokument, bilder, media, etc.) på tre olika ställen:

 • Personliga filer, som finns i varje användares profil (studenter, lärare och lärarassistenter) - Se en video om personliga filer
 • Kursfiler, som finns i varje kurs (studenter, lärare och TA, om inte filer är låsta av läraren) -Se en video om kursfiler
 • Gruppfiler, som finns i varje grupp (studenter och lärare som är inskrivna i grupper)

 

För att få information om specifika filkvot för varje användarroll, se pdf för Kursfilkvot.

När skulle jag använda Filer?

När skulle jag använda Filer?

Använder filer för att:

 • Dela kursdokument och Antura tidsplan med era studenter
 • Kopiera dokument från en Canvas kurs till en annan
 • Organisera kursdokument efter dag, vecka eller enhet
 • Lagra personliga dokument som ni inte vill dela med andra

 

Inom filer kan ni:

 • Lägga till foldrar
 • Ladda upp filer
 • Ladda ner eller ladda upp en ZIP fil
 • Flytta filer
 • Förhandsvisa filer
 • Begränsa filer
 • Se ert lagringsminne
 • Dra och släppa filer från personliga filer in till kursfiler
 • Ange användarrättigheter för filer och mappar.

När använder jag filer som student?

Använder filer för att:

 • Dela dokument med din grupp eller andra studenter i en kurs
 • Spara personliga dokument eller inlämningar av uppgifter
 • Spara profilbilder (om din institution tillåter detta)