Vad är moduler?

Moduler låter instruktörer organisera innehåll för att underlätta kontroll av kursens flöde.

Moduler används för att organisera kursinnehåll efter veckor, enheter eller annan organisationsstruktur. Moduler skapar i grund och botten ett enkelriktat linjärt flöde av vad studenterna bör göra i en kurs.

Varje modul kan innehålla filer, diskussioner, uppdrag, frågespoter och andra läromedel. Modulobjekt kan läggas till i en kurs från existerande innehåll eller från nya innehållsskal inom moduler. Kursinnehåll kan läggas till i flera moduler eller upprepade gånger genom en individuell modul. Modulerna kan enkelt organiseras med dra och släpp-funktionen. Element inom moduler kan även omorganiseras genom att dra och släppas.

Obs! Ni kan använda tangentgenvägar för att navigera modulsidorna. För att visa ett fönster med en lista över tangentbordskommandon trycker du på tangenterna Skift+? samtidigt.

Lärar-/instruktörsvy

Lärar-/instruktörsvy

Instruktörer kan lägga till allt kursmaterial i moduler, även om de är tilldelade till specifika studenter, sektioner eller grupper.

Använd Moduler för att:

  • Skapa nödvändiga aktiviteter som studenter måste slutföra innan de går vidare på kursen
  • Följa studenters framsteg genom en sekvens av inlärningsaktiviteter
  • Organisera kursinnehåll efter enhet, dag, vecka, ämne eller resultat

Studentvy

Studentvy

Studenter ser endast modulinnehåll som publicerats och tilldelats till dem. Varje modul kan innehålla filer, diskussioner, uppdrag, frågespoter och andra läromedel. Moduler kan expanderas eller komprimeras.