Vad är moduler?

Moduler låter instruktörer organisera innehåll för att underlätta kontroll av kursens flöde.

Moduler används för att organisera kursinnehåll efter veckor, enheter eller annan organisationsstruktur. Moduler skapar i grund och botten ett enkelriktat linjärt flöde av vad studenterna bör göra i en kurs.

Varje modul kan innehålla filer, diskussioner, uppdrag, frågespoter och andra läromedel. Modulobjekt kan läggas till i en kurs från existerande innehåll eller från nya innehållsskal inom moduler. Kursinnehåll kan läggas till i flera moduler eller upprepade gånger genom en individuell modul. Modulerna kan enkelt organiseras med dra och släpp-funktionen. Element inom moduler kan även omorganiseras genom att dra och släppas.

Obs! Ni kan använda tangentgenvägar för att navigera modulsidorna. Tryck på comma-tangenten och ett popup-fönster med tangentbordsgenvägare visas för tangentbordsnavigering.

Lärar-/instruktörsvy

Lärar-/instruktörsvy

Instruktörer kan lägga till allt kursmaterial i moduler, även om de är tilldelade till specifika studenter, sektioner eller grupper.

Använd Moduler för att:

  • Skapa nödvändiga aktiviteter som studenter måste slutföra innan de går vidare på kursen
  • Följa studenters framsteg genom en sekvens av inlärningsaktiviteter
  • Organisera kursinnehåll efter enhet, dag, vecka, ämne eller resultat

Studentvy

Studentvy

Studenter ser endast modulinnehåll som är tilldelat dem i modulstrukturen. Varje modul kan innehålla filer, diskussioner, uppdrag, frågespoter och andra läromedel. Moduler kan expanderas eller komprimeras.