Vad är Resultat?

Resultat låter administrationen och fakulteten följa sakkunskapen i en kurs. Användare kan importera Konton, Tillstånd, och Baskunskaper in till ett konto eller kurs.

Konto eller kursresultat

Konto eller kursresultat

Resultat gör det möjligt för administrationen och fakultet att följa studenters framgång så som den mäts av pedagogiska mål och önskade resultat.

Bedömningar som skapats för att pröva studenters kunskap eller för att kräva att studenter demonstrerar en specifik skicklighet som resulterar ifrån en inlärnings aktivitet, kan anpassas till inlärnings resultat genom att använda rubriker (som samtidigt kan användas för betygsättning).

Att betygsätta studentarbeten automatiskt samlar in och är förenlig med data angående studenternas framsteg för Resultaten. Denna data är tillgänglig för rapporteringskrav som stödjer förbättring av undervisningen, identifierar studenter som är i riskgrupper, och stöder ackrediteringsprocessen. Detta enhetliga, konsekventa tillvägagångssätt reducerar dramatiskt hur mycket arbete som krävs för att implementera Lärningsresultaten genom det intelligenta användandet av arbetesflöden för bedömning i betygsättnings processen.

När kan jag använda resultat?

När kan jag använda resultat?

Använd Resultat för att:

 • Fokusera studenternas uppmärksamhet på de viktigaste kunskaperna och aktiviteterna i er kurs (hitta existerande resultat och skapa nya)
 • Justera quizzes och uppgifter till olika slags sakkunskaper
 • Skapa rapporter på kontonivå om student artefakter av inlärda sakkunskaper
 • Få tillgång till studenters framgång genom kalkylerings metoder
 • Spåra studenters framgång på inlärningsresultat eller generellt i Betygsboken för kunskapsförståelse
 • Justera ackreditering eller annan basstandard för studieprogram, kurser eller student bedömningar

Beräkningsmetoder

När användarna skapar ett resultat kan användarna ställa in en av fyra beräkningsmetoder som används för student mastery: Fallande medelvärde, n antal gånger, senaste poäng och högsta poäng. Beräkningsmetoderna används tillsammans inom Learning Mastery Gradebook.

Beräkningsmetoderna kan ställas in när du skapar anpassade kursresultat (instruktörer) eller skapar anpassade kontresultat (administratörer).

Anteckningar:

 • För nya resultat som skapats i Canvas-gränssnittet är standardberäkningen glidande medelvärde, om den inte ändras till en annan beräkning.
 • För nya utfall skapade med hjälp av resultat-API, är standardberäkningen inställd på högsta poäng men kan ändras med lämpliga parametrar.
 • Om en användare importerar ett resultat men inte har tillstånd att ändra beräkningsmetoden, kan beräkningsmetoden inte ändras.
 • Common Core-resultat beräknas alltid som högsta poäng; beräkningsmetoden kan emellertid ändras med hjälp av resultat-API av varje användare med lämpliga administratörsbehörigheter.

Fallande meddelvärde

Fallande meddelvärde

Fallande medelvärdes beräkningsfaktorer är genomsnittet av alla utvärderingsobjekt samtidigt som det väger den senaste (aktuella) inlämningen till något uppgift i samband med detta resultat med en högre procentandel.

Termen glidande medelvärde används traditionellt för att beskriva en komplex analys: när en ytterligare bedömning tillämpas på ett befintligt värde, används det tidigare glidande medelvärdet för att beräkna det nya glidande medelvärdet. Denna metod väger alla bedömningar lika och beräknar genomsnittet av lärande över tid. Canvas-metoden använder dock ett förenklat tillvägagångssätt där Canvas beräknar medelvärdet av alla tidigare bedömningar och tillämpar värdet som en viktad procentuell formel, istället för det alternativa sättet att helt enkelt använda det tidigare glidande medelvärdet.

Som standard är Canvas glidande medelvärde inställt på 65/35, vilket innebär att det aktuella objektet väger 65% och medeltalet av alla andra användarpoäng viktas med 35%. Användarna kan emellertid ange mellan 1% och 99% för den aktuella procentsatsen, och tidigare poäng viktas mot den procentuella skillnaden. Observera att medelvärdet är avrundat till de närmsta två decimalerna. Om det bara finns ett resultat visas den poängen.

Till exempel har en student fyra riktade objekt med betyg på 4, 3, 2 och 5 (poäng listade kronologiskt, från äldsta till senaste). Om det aktuella objektet är inställt att vägas till 65% av kunskapen, viktas tidigare poäng med 35%:

 • Aktuell poäng: 5
 • Medelvärde av föregående poäng: (4 + 3 + 2) / 3 = 3
 • Beräknad poäng: 5 (0,65) + 3 (0,35) = 3,25 + 1,05 = 4,3

n sntal gånger

n sntal gånger

Beräkningen med n Antal kräver att kunskapsmålet ska uppfyllas eller överskridas ett visst antal gånger och antalet riktade objekt som måste fyllas i för beräkningen ska vara giltig. Alla poäng som inte uppfyller kunskapsmålet ingår inte i beräkningen.

Användare kan ange mellan 1 och 10 objekt som krävs för kunskapsmålet.

Till exempel krävs det att en student når kunskapsmålet två gånger med ett kunskapsmålspoäng på 5. Om studenten har en poäng på 1, 3, 2, 4, 5, 3 och 6, skulle endast poängen 5 och 6 vara en del av beräkningen.

 • Medelvärde av giltiga objekt: 5 + 6 = 11
 • Beräknad poäng: 11/2 = 5,5

Senaste poäng

Senaste poäng

Beräkningen Senaste poäng (Most Recent Score) väljer alltid den senaste poängen för alla bedömningsobjekt.

Högsta poäng

Högsta poäng

Beräkningen med Högsta poäng (Highest Score) väljer alltid den högsta poängen för alla bedömningsobjekt.

Måluppfyllelseskalor för lärandemål

Måluppfyllelseskalor för lärandemål

Om förhandsgranskningsfunktionen för måluppfyllelseskalor för lärandemål på konto- och kursnivå är aktiverad för ditt konto kan du ställa in måluppfyllelseskalor för hela kontot.

Läs mer om måluppfylleseskalor i ett konto eller i e kurs.

Beräkningar för lärandemålsskalor

Beräkningar för lärandemålsskalor

Om förhandsgranskningsfunktionen för måluppfyllelseskalor för lärandemål på konto- och kursnivå är aktiverad för ditt konto kan du ställa in måluppfyllelseberäkningar för hela kontot.

Läs mer om beräkningar för måluppfylleseskalor i ett konto eller i e kurs.

Förbättrad hantering av lärandemål

Förbättrad hantering av lärandemål

Om funktionsalternativen för lärandemålsskalor på konto- och kursnivå och för förbättrad lärandemålshantering är aktiverade för ditt konto visar sidan Lärandemål ett förbättrat gränssnitt för visning och hantering av lärandemål.

Läs mer om Förbättrad lärandemålshantering i ett konto eller i en kurs.