Vad är Sidor?

Sidor sparar innehåll och utblidningsresurser som är del av en kurs men som inte nödvändigtvis tillhör en uppgift,. Sidor kan inkludera text, video och länkar till filer, samt annat kurs- eller gruppinnehåll. Sidor kan även länkas till andra sidor. De kan även användas som ett samarbetsverktyg där ni kan skapa klass- eller grupp-wikis som endast specifika användare har tillgång till. Canvas behåller sidans fullständiga historia så att ändringar kan spåras över tid.

Lärar-/instruktörsvy

I en kurs kan instruktörer skapa en ny sida med text, bilder, media, länkar, och/eller andra filer [1]. Ikonen Alternativ [2] låter lärare/instruktörer redigera en sidas titel, ta bort en sida eller använda en sida som förstasida.

Studentvy

Studenterna kan se sidor i kurser. Instruktörer kan dock låta studenter ändra och bidra till kursens sidor. Studenter kan alltid skapa sidor i sin studentgrupp.

I grupper kan studenterna se samma sidolayout med namnet på sidan och datum då den skapades och ändrades. De kan också lägga till nya sidor till en grupp [1]. Med ikonen Alternativ [2] kan de redigera, ta bort eller använda en sida som förstasida för en grupp.