Vad är matriser?

Matriser är ett sätt att skapa anpassade eller resultatbaserade bedömningskriterier för poäng.

En matris är ett verktyg för att kommunicera förväntningar på kvalitetsbedömning. Matriser består vanligtvis av rader och kolumner. Rader används för att definiera de olika kriterier som används för att bedöma en uppgift. Kolumner används för att definiera nivåer av prestationer för varje kriterium.

Matriser kan upprättas som matriser som inte är för bedömning, som möjliggör bedömningsbaserad och resultatbaserad bedömning utan poäng.

Se en video om matriser.

Kontomatriser

Matriser på kontonivå är matriser som skapades på konto- eller underkontonivå. De kan användas av kurser inom det kontot eller underkontot för uppgifter, diskussioner eller quizzes. Om en matris på kontonivå används på mer än ett ställe går den inte att ändra, men är fortfarande användbar.

Matriser på kontonivå kan användas för att skapa frågearkiv inom institutionen eller avdelningen. Syftet med matriser på kontonivå är att tillhandahålla resurser för lärare, inte för att kontrollera innehåll. Till exempel, om den engelska institutionen erbjuder flera kurser för att undervisa grundläggande grammatikregler till eleverna, kan en avdelning skapa en matris för underkontonivå. Instruktörerna kan sedan komma åt matrisen för att erbjuda samma utvärderingsstandarder till elever i olika kurser.

Kursmatriser

Matriser på kursnivå är matriser som antingen skapades på kursnivå eller kopierats från konto- eller underkontonivå. När en matris har använts för att bedöma en elev, kan matrisen inte redigeras. Existerande matriser kan dock återkopieras och användas på andra uppgifter.

När ska jag använda en matris?

När ska jag använda en matris?

Använd en matris till att:

  • Kommunicera förväntningarna på bedömningarna till användarna.
  • Anpassa fördefinierade inlärningsresultat till dina kursuppgifter och bedömningar.
  • Bedöm onlineinlämningar i SpeedGrader.