Vad är Analytics?

Analys utvärdera enskilda komponenter för en kurs och utvärderar elevprestation. Analys använder en treuddig metod för att skapa grundläggande data för Canvas-användare.

 • Motivering fokuserar på systemrapporter och hur systemet används.
 • Intervention försöker förutse riskelever och hur man tillgodoser deras behov.
 • Inlärning fokuserar på inlärningsmål, undervisningsmetodens effektivitet, och tidsuppdelningen mellan elever som uppnår kompetens och de som kommer efter.

Account Analytics

Kontoadministratörer kan se analys för hela kontot för att spåra och analysera vad elever, lärare, observatörer och/eller konstruktörer gör på kontot. Analys fungerar tillsammans med kontostatistik.

Se en video om Analys och statistik.

Anteckningar:

 • För att se kontostatistik, måste analys aktiveras i kontoinställningar.
 • Kontoanalys inkluderar också analys aktiverad på underkontonivå.

Se hierarki för kontoanalys

Se hierarki för kontoanalys

Analys kan användas på valfri kontonivå så länge som användaren har kontonivåtillstånd att se analys. Till exempel, administratörer i rotkontot [1] kan se analys för kontot och alla underkonton. Administratörer i underkonton [2] kan se analysen för sitt eget underkonto och alla ytterligare underkonton under dem.

Administratörer kan också se kursanalys i ett konto eller underkonto. Instruktörer kan se kursanalys om de också ges analystillståndet på kursnivå.

När ska jag använda Account Analytics?

När ska jag använda Account Analytics?

I kontoanalys finns det fyra huvudavsnitt:

 1. Översikt över vad som finns på kontot inklusive kurser, lärare, elever, uppgifter, diskussionsämnen, uppladdade filer och mediainspelningar.
 2. Aktivitet efter datum gör det möjligt för administratören att se hur alla deltar i kurserna under terminen och på kontot.
 3. Aktivitet efter kategori gör det möjligt för administratören att se deltagande för Sidor, Uppgifter, Moduler, Diskussioner, Bedömningar, Filer, Samarbeten, Meddelnaden, Grupper, Konferenser, Allmänt och Annat.
 4. Bedömningsfördelning gör det möjligt för administratörer att se hur slutbedömningarna och pågående bedömningar ser ut under terminen på kontot.

 

Använd kontoanalys för att:

 • Se till att elever, lärare, observatörer och/eller konstruktörer deltar i kursen.
 • Se en översikt över terminen på kontot.
 • Se hur användarna interagerar med kurserna under terminen.
 • Se hur bedömningsfördelningen växlar eller förblir stabila.
 • Se antalet kurser, lärare, elever, uppgifter, inlämningar, diskussionsämnen och svar, filer och mediainspelning under terminen på kontot.

Course Analytics

Instruktörer kan se analys för en kurs för att spåra och analysera vad elever, lärare, observatörer och/eller konstruktörer gör på kursen. Analys fungerar tillsammans med kursstatistik.

Obs! Se kursanalys är ett kurstillstånd. Om du inte kan se kursanalys, har din institution begränsat denna funktion.

När ska jag använda Account Analytics?

När ska jag använda Account Analytics?

I kursanalys finns det fyra huvudavsnitt:

 • I Aktivitet kan instruktören se när elever ser en sida eller deltar i kursen.
 • I Inlämningar kan instruktören se om elever lämnar in uppgiften i tid, sent eller inte alls.
 • Bedömningar använder en låda och lådagram för att visa fördelningen av bedömningar på kursen.
 • Student Analytics visar sidvy, deltagande, uppgifter och nuvarande poängtal för varje elev på kursen.

 

Använd kursanalys för att:

 • Förutspå hur elever reagerar på kursaktiviteter.
 • Se vilka elever som är i riskzonen och behöver hjälp.
 • Se hur effektiva din undervisningsstrategier är när det gäller att göra det möjligt för elever att lära.
 • Se en snabb vy över vad dina elever uppnår på din kurs.