Canvas-guider (sv)StudioStudio-guide Canvas och StudioHur använder jag Canvas Studio via innehållsredigeraren?

Hur använder jag Canvas Studio via innehållsredigeraren?

Canvas Studio kan användas som fristående produkt men dess styrka ligger i dess integrationsmöjligheter. Studio integrerar med Canvas och gör att instruktörer smidigt kan integrera mediefunktioner i klassrummet.

När Studio har integrerats med Canvas kan alla Studio-användare använda Studio som ett externt verktyg via innehållsredigeraren. Innehållsredigeraren är en del av flera funktioner i Canvas, däribland Uppgifter, Diskussioner och Sidor. För studenter är innehållsredigeraren även tillgänglig i kursgrupper och inlämningar av textuppgifter.

Som standard kan kommentarer lägges till i inbäddade mediefiler, men kommentarer kan tas bort om användaren vill det.

Obs! Beroende på din användarroll kanske inte alla Studio-funktioner är tillgängliga via innehållsredigeraren. Om det finns en länk till Studio i din globala navigeringsmeny kan du hantera videor när du vill via ett Studio-konto. Även instruktörer kan öppna Studio viaKursnavigeringsmenyn (Course Navigation Menu).

Visa Studio-ikon i innehållsredigeraren

Visa Studio-ikon i innehållsredigeraren

Som ett externt verktyg kan Studio öppnas via Studio-ikonen i innehållsredigeraren [1]. Ikonen används vid inbäddning av mediefiler i innehållsredigerare.

Instruktörer kan även lägga till Studio-medieuppgifter med Studio-integreringen. Instruktörer kan bedöma inlämningar i SpeedGrader precis som för andra Canvas-uppgifter.

Obs! För att se Studio-ikonen måste du kanske klicka på ikonen Fler externa verktyg (More External Tools) [2].

Visa Studio-ikon i nya innehållsredigeraren

Visa Studio-ikon i nya innehållsredigeraren

Om du använder den nya innehållsredigeraren kan du öppna Studio genom att klicka på ikonen Alternativ (Options)[1] och sedan klicka på ikonen Appar (Apps)[2]. I fönstret Välj app (Select App), klicka på länken Studio[3].

Visa samling

Visa samling

När en användare bäddar in en video- eller ljudfil kan de söka efter och visa befintliga mediefiler och ladda upp nya.

Användare med instruktörsroller kan även visa uppladdningar för enskilda kurser.

När studenter lämnar in en video- eller ljudfil i en uppgift kan de lämna in Studio-mediefiler via innehållsredigeraren som en Textinlämning (Text Entry submission), eller så kan de öppna sina Studio-mediefiler direkt som en Filuppladdningsinlämning (File Upload submission).

Se Media

Se Media

När användare visar inbäddade mediefiler i innehållsredigeraren kan de använda sig av flera olika verktyg. Uppspelningskontroller låter tittare anpassa sin egen visningsupplevelse.

Alternativ för att visa mediefiler som aktiverats för kommentarer

Video- och ljudfiler i innehållsredigeraren kan inkludera kommentarer. När kommentarer har aktiverats inkluderar video- och ljudfiler ytterligare information som blir tillgänglig baserat på användarens roll.

Visa medieinformation (Media Files)

Visa medieinformation (Media Files)

Video- och ljudfiler med kommentarer visar filens information som inkluderar titel, beskrivning och taggar, om tillämpligt. Dessa identifierare hjälper användare att söka efter video- och ljudfiler vid inbäddning i Canvas.

När mediefiler läggs till via innehållsredigeraren skapas titeln av den uppladdade filens namn.  

Användare med instruktörsroller kan redigera information för att lägga till en beskrivning och taggar i mediefiler. De kan även redigera titeln, om det behövs.

Se Kommentarer

Se Kommentarer

När kommentarer har aktiverats, punkterna i tidslinjen indikerar att det finns kommentarer [1] som kan visas direkt i fliken Kommentarer (Comments)[2]. Kommentarer ordnas kronologiskt och markeras när de visas i tidslinjen. Kommentarer kan även innehålla svar från andra användare [3].

Alla användare kan lägga till kommentarer. Användare med instruktörsroller kan hantera alla kommentarer för mediefiler i kursen och ta bort kommentarer om det behövs.

Visa Analytics

Visa Analytics

Användare med instruktörsroller kan visa analyser för varje video- eller ljudfil för varje enskild användare. I Analytics får instruktörer hjälp att se om en användare visade hela mediefilen eller hoppade över delar. Den här funktionen hjälper instruktörer att se om studenter tittat tillräckligt på innehållet för att kunna förbereda en uppgift eller diskussion.