Canvas-guider (sv)StudioStudio-guide Studio-kontoHur använder jag Canvas Studio?

Hur använder jag Canvas Studio?

Med ett Canvas Studio-konto kan du hantera alla dina Studio-mediefiler när du vill. Du kan visa, dela och kommentera uppladdade video- och ljudfiler.

När Studio integrerats med Canvas kan användare med instruktörsroller visa mediefiler i sin kurs.

Oftast integreras Studio-konton med Canvas och kan öppnas via din institutions globala navigeringsmeny. Men Studio kan även öppnas via en separat Studio-webbplats (oftast för administratörer).

För information om tillgängliga tangentbordskommandon i Canvas Studio se PDF-filen Tangentbordskommandon för mediespelaren (Media Player Keyboard Shortcuts PDF).

Obs! Om din globala navigeringsmeny i Canvas inte innehåller en länk till Studio och din institution inte tillhandahåller en i ett e-postmeddelande kan du alltid öppna Studio via innehållsredigerarens ikon, men funktionen kommer att vara begränsad. Om du är instruktör kan du även öppna Studio via Kursnavigeringsmenyn (Course Navigation Menu).

Visa verktygsfältet för Studio-navigering

Visa verktygsfältet för Studio-navigering

I Studio-gränssnittet finns ett navigeringsverktygsfält längst upp på varje sida. I verktygsfältet finns ikonen Navigeringsmenyn (Navigation Menu) [1], ikoner för att spela upp mediefiler [2], lägga till mediefiler [3] och söka efter mediefiler [4].

Visa bibliotek

Visa uppladdningar

Studio visar som standard sidan Mitt bibliotek (My Library) som innehåller alla mediefiler du har laddat upp till Studio. Samlingar visas först och sedan mediefiler i den ordning de laddats upp, med den senast uppladdade först.

Visa delade mediefiler

Visa delade mediefiler

Sidan Delade med mig (Shared with Me) innehåller mediefiler som delats med dig av andra Studio-användare. Även du kan dela dina mediefiler med andra Studio-användare.

Visa kursmediefiler

Visa kursmediefiler

Om du är instruktör kan du visa mediefiler som laddats upp till dina kurser.

Obs! Mediefiler måste läggas till i kursen innan kursen visas i navigeringsmenyn.

Sök mediefiler

Sök mediefiler

Sökfältet returnerar titlar, beskrivningsobjekt eller termer som matchar specifika taggar. Taggar och beskrivningar kan skapas när en skapare lägger till en video- eller ljudfil och redigerar informationen.

För att söka efter en video- eller ljudfil, klicka på ikonen Mediefiler (Media). I fältet Sök (Search) [2], anger du namnet eller ämnet för video- eller ljudfilen. Klicka på tangenten Retur (Enter) eller Retur (Return) på ditt tangentbord.

Visa sökresultat

Visa sökresultat

Resultaten visas på sidan.

Ladda upp Media

Ladda upp Media

För att ladda upp mediefiler, klicka på knappen Lägg till (Add). Du kan även dra och släppa filer från och till sidan Mitt bibliotek (My Library).

Spela in Media

Spela in Media

För attspela in mediefiler, klickar du på knappen Spela in (Record) . Du kan använda din webbkamera för att spela in en video i Studio.

Se Media

Se Media

För att visa mediefiler, hovra över video- eller ljudfilen och klicka på miniatyrbilden. I medievisningen kan du hantera all information, inställningar, kommentarer samt visa användaranalyser.