Canvas-guider (Swedish)Senaste uppdateringar

Senaste uppdateringar

 • Om du har tillåtelse att skapa Canvas-kurser, kan du kopiera kurser och skapa nya kursskal. Nya kurser som skapats genom Canvas gränssnitt placeras i underkontot för manuellt skapade kurser.

  Kopiera innehåll ifrån en annan Canvaskurs när ni vill använda eller omarbeta tidigare skapat innehåll inklusive kursinställningar, Antura tidsplaner, uppdrag, moduler, filer, sidor, diskussioner, frågesporter, och frågebanker. Ni kan även kopiera och justera händelser och förfallodatum.

  Inte allt innehåll kan kopieras som en del av en kurs. Läs mer om att importera innehåll. (content imports)

  Notera:

  • Utkast Status inställningar behålls i kurskopior. Om ett uppdrag är opublicerat i en kurs, kommer detta uppdrag även att förbli opublicerat i den nya kursen.
  • Importera en kurs mer än en gång kan få oönskade konsekvenser. Om du importerar innehåll till en ny kurs, redigerar innehållet i den nya kursen och importerar sedan föregående innehåll igen, kommer det importerade innehållet att åsidosätta det befintliga innehållet.
  • När kurser kopieras manuelllt får den användare som kopierade kursen automatiskt en instruktörsroll.
  • Om knappen för att kopiera kurser inte finns i kursinställningarna, har den funktionen begränsats av din institution. Men om du redan har tillgång till ett kursskal kan du kopiera en kurs med kursimportverktyget.
 • As part of Canvas authentication or third-party authentication, you can configure single sign-on (SSO) settings for your account. Changing the label also changes the login text on the password reset page.

  SSO links inherit settings from the Theme Editor. Links can be updated in the Theme Editor Login section.

 • Manual Student Guide
 • Ticketing System Choice gives you the opportunity to choose from three possible destinations for where the tickets your users create through the Canvas Help Menu will go and will help you streamline your internal support team's workflow. To learn more about Ticketing System Choice, visit the Canvas Labs in the Community.

  You can choose to route your users' tickets:

  1. To our ticketing system (Salesforce Service Cloud)
  2. To your own instance of Zendesk or Service Cloud using a custom API connector
  3. To almost any other ticketing system by email or web post
 • Canvas införde nyligen en ny sidkonstruktion som kallas New Canvas användargränssnitt (UI). Den här lektionen kan inkludera två bilder för specifika åtgärder för att visa skillnaden mellan de två utförandena. Om inte annat anges, funktionaliteten och placeringen av komponenterna förblir detsamma. Vilken vy som är tillgänglig för dig avgörs av din institution.

  En Canvas-händelse är en icke-betygsatt Canvas-aktivitet. Händelser ni skapar i kalendern kommer inte att visas på uppdragssidan eller i betygsboken. De kommer dock att visas på kursplanssidan och i studentkalendrar. Du kan skapa händelser med förfallodatum liksom heldagshändelser.

  Till exempel kan du skapa en kurshändelse med en länk till de läsningar som du vill att studenterna ska göra som förberedelse för en klassdiskussion i kalendern. Du kommer inte att betygsätta studenter kring huruvida de har gjort läsningen eller inte, men du förser dem med läsningarna under en specifik dag för att hjälpa dem att organisera sin tid mer effektivt.

  Om du vill lägga till flera kopior av samma händelse, lär dig att skapa en återkommande händelse.

 • Canvas har nyligen infört en ny sidkonstruktion kallas New Canvas användargränssnitt (UI). Beroende på din Canvas-vy, kan din layout variera utifrån bilderna i den här lektionen. Emellertid förblir funktionaliteten och placeringen av komponenterna detsamma.

  Du kan se frågesportstatistik för frågesporter som har publicerats och har åtminstone en inlämning. Du kan också ladda ner kommaseparerade värden (CSV-filer) för att visa studentanalys eller artikelanalys för varje frågesportfråga. För mer detaljerad information om artikelanalysens begränsningar och beräkningar hänvisas till Quiz Item Analysis PDF.

  För optimal kurs prestanda i Canvas-gränssnittet, gäller frågesportstatistik endast för frågesporter inom 100 frågor eller 1000 försök. Till exempel kommer en frågesport med 200 frågor inte generera frågesportstatistik. Dock kommer en frågesport med 75 frågor generera frågesportstatistik tills frågesporten har nått 1000 försök. Resultat större än dessa maximala värden kan ses genom att hämta student rapporten Analys och visa CSV-filen.

 • The terms account and sub-account are organizational units within Canvas. Every instance of Canvas has the potential to contain a hierarchy of accounts and sub-accounts but starts out with just one account (referred to as the top-level account). Accounts include subaccounts, courses, and sections, all of which can be added manually in Canvas, via the API, or via SIS imports.