Canvas-guider (Swedish)Senaste uppdateringar

Senaste uppdateringar

 • Canvas har nyligen introducerat en ny sidodesign som kallas Nya Canvas användargränssnitt (UI). Denna lektion kan inkludera två bilder med specifika steg som visar skillnaden mellan den gamla och den nya UI. Såvida inget annat sägs, är funktionalitet och platsen av beståndsdelenarna fortfarande samma. Din institution bestämmer vilken sidodesign du har.

  Som student kan du se dina betyg baserat på What-If -poäng så att du vet hur betygen kommer att påverkas av kommande eller återlämnade uppgifter. Du kan testa betygen för ett uppdrag som redan inkluderar en poäng, eller ett uppdrag som ännu inte har betygsatts.

  Anteckningar:

  • What if-poäng simulerar uppdateringar för din slutbetyg. Beroende på beräkningen betyget för din kurs, kan ditt totala betyg visas som ett poängvärde eller som en procentsats.
  • Om din instruktör använder betygsperioder kan du alltid se ett totalbetyg för varje betygsperiod, men när du väljer Alla betygsperioder i listmenyn, kan du kanske inte se totalbetyget eller uppdragsgruppoäng.
  Manual Student Guide
 • Uppdaterat på: Jan 08, 2020

  Vad är observatörsrollen?

  In Canvas, the Observer role can be used to enroll parents, mentors, and guests who would like to participate in a Canvas course but do not need to earn course credit. Observers have limited permissions that allow them to see what is going on in a course without interrupting the flow of daily course communication. Like students, Observers cannot view a course until it is published and the course has started.

  To learn more about the observer role, view the Parent Registration and Student Observation video.

  Observers may be able to view assignments, course events, and grades for a student in the Canvas Parent app.

 • As an account admin, you can set different enrollment and registration options for your account. Available options include self enrollment, self registration, and open registration.

 • Uppdaterat på: Jan 08, 2020

  Vad är frågebanker?

  You can create account and sub-account level Question Banks in your Canvas instance. This allows anyone in the account to have access to the questions.

  Click here to view a video about Question Banks.

 • Uppdaterat på: Jan 08, 2020

  Vad är betygsättningsscheman?

  A grading scheme is a set of criteria that measures varying levels of achievement in a course. Account-level grading schemes are grading schemes that can be defined at the account or sub-account level for the entire institution. On a course level, instructors can apply grading schemes to both students' final grades and individual assignments. Without a grading scheme, scores are not measured against any specific standard.

  View a video about Grading Schemes.

  Notes:

  • Account-level grading schemes automatically appear within all courses in the account. When an instructor links a grading scheme created at the account level, the grading scheme is linked, not imported, as a new scheme on the course level. Grading schemes imported from the account level can only be modified by users with grading scheme permissions.
  • Grading schemes created at the account level automatically appear on the sub-account level.
 • Uppdaterat på: Jan 08, 2020

  Vad är Vad-om-omdömen?

  What-If Grades allow students to calculate their total grade by entering hypothetical grades for assignments. Only students can enter and view What-If scores. Learn how students use What-If Scores.

  Notes:

  • If Multiple Grading Periods are enabled in your course and users cannot view total grades, or if you have hidden student grade totals in Course Settings, students cannot view their current or total grade in the student Grades page.
  • Currently instructors cannot create hypothetical scores for students like What-If scores. However, you can view current and total scores for students by viewing the Student Interactions Report.
 • Instructors invite observers to join their courses. By default, when you are added to a course, you will be able to view the course without having to accept a course invitation.

  Note: If you do not receive an invitation to join the course, please contact the instructor.

 • Uppdaterat på: Jun 14, 2019

  Vad är en Designer-roll?

 • Uppdaterat på: Jun 14, 2019

  Vad är student-rollen?

 • Uppdaterat på: Jun 14, 2019

  Vad är lärarassistent-rollen?