Canvas-guider (Swedish)Senaste uppdateringar

Senaste uppdateringar

 • Uppdaterat på: Feb 08, 2019

  Hur ser jag mina Canvas-grupper som student?

  Canvas har nyligen introducerat en ny sidodesign som kallas Nya Canvas användargränssnitt (UI). Denna lektion kan inkludera två bilder med specifika steg som visar skillnaden mellan den gamla och den nya UI. Såvida inget annat sägs, är funktionalitet och platsen av beståndsdelenarna fortfarande samma. Din institution bestämmer vilken sidodesign du har.

  Du kan se de aktuella grupper du är inskrivna i genom att använda den Global Navigation-menyn. Om du inte ser några grupper listade, har du inte gått med i en grupp eller blivit inskriven i en grupp av din instruktör. Du kan också se alla tidigare grupper från föregående kurser.

  Manual Student Guide
 • Manual Student Guide
 • Manual Student Guide
 • Manual Student Guide
 • Manual Student Guide
 • Uppdaterat på: Jun 15, 2017

  Vad är ePortföljer?

  Eftersom ePortföljer är bundna till användarprofiler och inte en specifik kurs, kan användare använda ett obegränsat antal ePortföljer där det kan samla och dokumentera sina undervisningsprojekt, inlämningar, erfarenheter, och andra arbeten. Användare kan behålla ePortföljer som privata eller dela dem med andra studenter, instruktörer, och/eller framtida arbetsgivare.

 • Ni kan lägga till observatörer och Lärar Assistenter (LAs) till er kurs när som helst.

  • LAs ger kurs stöd och har några eller alla behörigheter som instruktörerna. Om ni inte är säker på vilka tillstånd LAs är tillåtna för er institution, var god kontakta er Canvas administratör.
  • Observatörer kan länkas till en student och följa studentens framsteg i kursen. Observatörer kan inkludera föräldrar, vårdnadshavare, och/eller mentorer.

  Om ni vill lägga till samma person till en annan sektion, kan ni registrera dem i en sektion och sedan lägga till dem till ytterligare sektioner senare.

  Notera: Om knappen Lägg till Personer inte är tillgänglig, har er instutition begränsat detta alternativ. Var vänlig kontakta er administratör för hjälp.

 • Uppdaterat på: Aug 27, 2015

  Vad är kursnivå-betygssystem?

  Ett betygssystem är en uppsättning kriterier som mäter varierande nivåer av prestation i en kurs. Kursnivå- betygssystem är betygssystem som kan definieras på både kursnivå och uppgiftsnivå. Utan ett betygssystem blir inte poängen inte uppmätt gentemot någon specifik standard.

  Du kan aktivera ett betygssystem som skapats av din institution, eller så kan du skapa ett nytt betygssystem specifikt för din kurs.

  Obs: Kontonivå-betygssystem visas automatiskt inom alla kurser på kontot. Om du länkar ett betygssystem skapat på kontonivå blir betygssystemet länkat, inte importerat som ett nytt system på kursnivå. Betygssystem som importerats från kontonivå kan endast ändras av användare med betygssystembehörigheter. Om du har behörighet att hantera betygssystemen, kommer ändringar i kontosystemet i din kurs också att ändra det för hela institutionen.