Canvas-guider (sv)Senaste uppdateringar

Senaste uppdateringar

 • Uppdaterat på: Apr 01, 2020

  Hur använder jag uppgifters indexsida.

  You can view all your course assignments on the Assignments Index page. As an instructor, you can also add assignment groups, create an assignment, and modify assignment settings. You can also reorder assignments and assignment groups.

 • Uppdaterat på: Apr 01, 2020

  Hur startar jag en konferens?

  You can start conferences that you have created for your course.

 • You can use the Rich Content Editor to record audio. The Rich Content Editor is used in features that support the editor (Announcements, Assignments, Discussions, Pages, Quizzes, or Syllabus).


 • You can use the Rich Content Editor to upload an audio file. The Rich Content Editor is used in features that support the editor (Announcements, Assignments, Discussions, Pages, Quizzes, or Syllabus).

  For more information about supported uploaded media types, please see the Canvas Media Files lesson.

 • Uppdaterat på: Apr 01, 2020

  Hur skapar jag en gruppdiskussion i en kurs?

  Grupper är en del av en kurs med en kurs-liknande miljö inklusive sin egen Kalender, Diskussions styrelse, och Samarbetsverktyg. Endast studenter som lagts till en grupp har tillstånd att se och använda respektive verktyg inom gruppen.

  En grupp diskussions uppgift skapar ett identiskt diskussionsämne i varje gruppkategori. När studenter svara på diskussionsämnet gör dom detta inom sin gruppmiljö, som länkas till kursen uppdraget skapades ifrån.

  Om du föredrar att skapa en gruppdiskussion för betygsättning, lär dig hur du skapar betygsatta gruppdiskussioner.

  Notera: Ni kommer att behöva skapa grupp uppsättningar och grupper innan ni sätter upp ett gruppdiskussions uppdrag.

 • Canvas har nyligen infört en ny sidkonstruktion kallas New Canvas användargränssnitt (UI). Beroende på din Canvas-vy, kan din layout variera utifrån bilderna i den här lektionen. Emellertid förblir funktionaliteten och placeringen av komponenterna detsamma.

  De första gångerna ni skapar en ny kurs i Canvas, är det en utmaning att komma ihåg alla steg som behövs. Checklistan för Kursinstallation finns till för att hjälpa er minnas hur man täcker alla baser innan kursen publiceras.

 • När en termin skapas kommer deltagare, lärare och TA-tillgångsdatum tilldelas datumen Terminen börjar [datum eller terminsstart] till [datum eller terminsslut] (Term Runs from [date or term start] to [date or term end]), om inte ett uttryckligt datum anges i fälten. Om du däremot öppnar en kurs och ändrar tillgänglighetsdatumen i kursinformationen kan du åsidosätta terminsdatuminställningarna.

 • Uppdaterat på: Apr 01, 2020

  Hur hanterar jag kursöversiktslänkar?

  Canvas har nyligen introducerat en ny siddesign som kallas Nya Canvas användargränssnitt (UI). Denna lektion kan inkludera två bilder med specifika steg som visar skillnaden mellan den gamla och den nya UI. Såvida inget annat sägs, är funktionalitet och platsen av beståndsdelenarna fortfarande samma. Din institution bestämmer vilken sidodesign du har.

  Som en instruktör kan du styra vilka länkar som visas i kursnavigationen.Som standard är alla länkar aktiverade för alla kurser. Vänligen notera att länkar inte kan byta namn.

  Länkar till sektioner som inte har något innehåll och som studenter inte kan skapa innehåll för kommer inte att synas för studenter och kommer att visas som "bleknad" i er vy. Till exempel, om det inte finns några inlärningsresultat inställda för kursen, kommer ni att se en "bleknad resultat"-länk, men studenter kommer inte att se länken alls. Konfigurerade Externa Applikationer kan skapa ytterligare Kursnavigeringslänkar.

  Observera: om kursnavigationslänkarna omordnas och döljs påverkas kursflikarna i kontrollpanelens kursvy. Läs mer om kontrollpanelen.

 • Uppdaterat på: Apr 01, 2020

  Hur använder jag kursplan som instruktör?

  Antura tidsplanen i Canvas gör det enkelt att kommunicera med dina elever om vad som exakt kommer att krävas av dem under kursens gång i kronologisk ordning. Du kan också ställa in Antura tidsplanen som din kurshemsida.

  Du kan välja att göra din Antura tidsplan offentlig så att människor som inte är inskrivna i din kurs kan se mer information om kursen. En offentlig Antura tidsplan kan ses som en del av en privat kurs när du skickar en länk till en student, eller om kursen finns med i det offentliga kursindexet.

  Antura tidsplanen genereras automatiskt baserat på Uppgifter och Händelser inom en kurs. Den kan endast ändras genom att ändra eller ta bort en Uppgift eller Händelser. Alla uppgifter (publicerade och opublicerade) listas i Antura tidsplanen för instruktörer.

 • Instruktörer kan tilldela studenterna att granska en annan students arbete. Den här lektionen kommer att visa dig hur man fyller i en granskning.

  Om din instruktör inkluderar en rubrik, som är en förutbestämd översikt över hur en uppdrag betygsätts, måste du också tilldela betyget med hjälp av denna betygsmall.

  Vissa granskningar kan också vara anonyma, vilket innebär att du kan inte ser namnet på den elev vars uppgift du granskar. Dessutom kan eleven inte se ditt namn som granskare när du lämnar en kommentar för att slutföra granskningen.

  Lär dig hur du kan se om du har fått uppdraget att granska en uppgift (assigned a peer review assignment.)

  Manual Student Guide