Canvas-guider (sv)Senaste uppdateringar

Senaste uppdateringar

 • A group assignment is a way to for instructors to allow students to work together on an assignment and submit it as a group. Only one group member needs to submit the assignment on behalf of the group.

  Any attachments added as part of a graded assignment submission are also copied to your group files but are not counted against your user quota. However, once the file has been uploaded as a submission, you cannot delete the file. If you upload a file from your computer, the file is stored in the group Submissions folder. However, please note that you submit a file that was previously uploaded to your group files, the file is stored in your Submissions folder.

  Note: If you want to submit a file that was previously uploaded, the file must already be in your user files. Any files that have been uploaded to the group's files cannot be access through assignment submissions. Learn how to move group files to user files.

  Manual Student Guide
 • Uppdaterat på: Apr 01, 2020

  Hur ser jag rubriken för min uppgift?

  Din instruktör kan inkludera en rubrik som en del av uppgiften. Rubriken är en uppsättning kriterier som din instruktör kommer att använda för att betygsätta din uppgift. Innan du skickar in din uppgift, kan du använda rubriken för att utvärdera ditt eget arbete och se till att din uppgift uppfyller din instruktörs krav.

  Notera: Alla uppgifter har inte en rubrik.

  Manual Student Guide
 • Uppdaterat på: Apr 01, 2020

  Hur skapar jag en referentgranskningsuppgift?

  When creating an assignment, you can require students to complete a peer review of another student's work. Learn more about peer review assignments.

  For peer reviews, you can manually assign peer reviews or choose to have Canvas automatically assign peer reviews for you. You can also choose to allow students to see other students' names in peer reviews or make them anonymous. When anonymous peer reviews are enabled, instructors and TAs can still view the names of student reviewers in SpeedGrader and in the student submission page. However, if anonymous grading is enabled in SpeedGrader, the names of both students will be hidden in SpeedGrader but not in the student submission page.

  To complete the peer review, students are required to leave at least one comment. If you include a rubric, they are also required to complete the rubric.

  Notes:

  • To learn how assignment and peer review due dates appear in a student's To Do list, view the Peer Review Tips PDF.
  • Peer reviews cannot be used with External Tool assignments.
 • Uppdaterat på: Apr 01, 2020

  Hur skapar jag en frågebank i en kurs?

  Question Banks are a place to house questions that can be added to quizzes across courses or accounts.

 • As a student, you can make an announcement within a group.

  Manual Student Guide
 • Uppdaterat på: Apr 01, 2020

  Hur lägger jag till ett meddelande i en kurs?

  Annonseringar är enkla att göra i Canvas.

  Notera: I era annonseringsinställningar kan ni välja att ta emot kungörelser om annonseringar ni skapat och även svar på annonseringar in skapat.

 • You can easily reply to any discussion, threaded or focused. However, the reply process varies depending on the type of discussion.

 • Uppdaterat på: Apr 01, 2020

  Hur lämnar jag in en online-uppgift?

  Canvas har nyligen infört en ny sidkonstruktion kallas New Canvas användargränssnitt (UI). Beroende på din Canvas-vy, kan din layout variera utifrån bilderna i den här lektionen. Emellertid förblir funktionaliteten och placeringen av komponenterna detsamma.

  Du kan skicka online-uppgifter i Canvas med hjälp av flera inlämningstyper. Instruktörer kan välja vilken typ av online-inlämning de vill du använda. Du kan få möjlighet att skicka om uppgifter ifall din instruktör tillåter det.

  Alla bilagor som läggs till som en del av en betygsatt uppdragsinlämning överförs till dina användarfiler, men räknas inte mot din användarkvot. Men när filen har laddats upp som en inlaga, kan du inte ta bort filen.

  Innan du lämnar in en uppgift kan du vilja titta igenom uppgiftsinformationen, som uppgiftens rubrik om en sådan existerar.

  Alla dina uppgifter kan inte lämnas in via nätet. Om du inte kan se länken Lämna in uppgift, vill kanske din instruktör vill att du ska skicka din uppgifte på ett annat sätt eller så har tillgänglighetsdatumet passerats. Se beskrivningen av uppgiften för att få instruktioner, eller kontakta din instruktör för att få hjälp.

  Filapplikationsinlägg från Tredje Part

  Du kan lämna in uppgifter från Google Drive, Dropbox, eller någon annan tredjepart-tjänst via din stationära dator på två sätt:

  1. Ladda ner filen till din dator och skicka som en Filöverföring
  2. Dela filen, kopiera filen URL, och skicka som en Webbadress URL

  Obs: 

  • Alla filtyper är kanske inte tillgängliga för din uppgift, beroende på vilken typ av uppdragsinlämning som din instruktör har satt upp.
  • Alla dina uppdrag kan inte lämnas in via nätet. Om du inte kan se in Uppdragslänken, kanske din instruktör vill att du ska skicka ditt uppdrag på ett annat sätt eller så har tillgänglighetsdatumet passerats. Se beskrivning av uppdraget för instruktioner, eller kontakta din instruktör för att få hjälp.
  Manual Student Guide
 • Canvas has built-in support for a number of different SIS systems. Canvas can also support integrating with arbitrary SIS systems or other user management tools through its SIS CSV interface.

  All SIS systems can integrate with Canvas and send assignment submissions back to its system. Learn how to configure SIS submissions.

  For more information about SIS integrations, visit the Canvas Community Admin Group.

 • Genom att redigera Antura tidsplanen kan du länka filer, bilder, annat kursinnehåll i din Antura tidsplan.

  Observera:

  • Bildfiler går inte att förhandsgranska när de läggs in som en länk med Rich Content Editor.
  • Innehållsväljaren i Antura tidsplanen är för närvarande kopplad till en kontonivåfunktion som inkluderar visuella uppdateringar och paginering av innehållsavsnitt. Men den övergripande funktionaliteten i innehållsväljaren förblir densamma. Innehållsväljar-vyn som är tillgänglig för dig bestäms av din institution.