Canvas-guider (Swedish)Senaste uppdateringar

Senaste uppdateringar

 • Uppdaterat på: May 06, 2022

  Hur skapar jag ett quiz i New Quizzes?

 • Uppdaterat på: May 06, 2022

  Vad är Resultat?

  Resultaten låter administrationen och fakulteten följa sakkunskapen i en kurs. Ni kan importera Konton, Tillstånd, och Vanliga Kärn Standarder in till er kurs. Ni kan skapa läranderesultat genom att dra och droppa resultat för att skapa strukturer. Detta kan göras på konto, underkonto eller kursnivå. Kom ihåg den hierarkiska strukturen av högsta-nivån konton, underkonton och kurser.

 • Uppdaterat på: May 06, 2022

  Hur skapar jag en ny sida i en kurs?

  Som en instruktör, kan ni skapa en ny sida för att lägga till er kurs.

  När ni skapar sidor, kan ni ställa in sido tillstånden för att bestämma vem som kan redigera sidan: instruktörer (lärare), instruktörer och studenter, eller vem som helst.

  Observera: Innehållsväljaren i sidor är för närvarande sammankopplad med en kontonivåfunkktion som inkluderar visuella uppdateringar och paginering av innehåll. Men den övergripande funktionaliteten i innehållsvväljaren är den samma. Innehållsväljar-vyn som är tillgänglig för dig bestäms av din institution.

 • Uppdaterat på: May 06, 2022

  Hur hanterar jag matriser i en kurs?

  As an instructor, you can create, edit, and delete rubrics in your course. Rubrics are used as grading criteria for students and can be added to assignments, quizzes, and graded discussions.

  Notes:

  • Rubrics cannot be edited once they have been added to more than one assignment.
  • When you delete a rubric, any course assignment currently associated with the rubric will still have access to the rubric, but it will no longer be available for future assignments in the Rubrics list.
 • New Canvas users may encounter new terminology throughout Canvas. This lesson is a glossary that identifies the most common terms used in Canvas.

 • Canvas is continually creating new features to improve your user experience. The majority of improvements will be made available as part of our regular release cycle. However, some features may affect your personal interaction with Canvas.

  This lesson gives an overview of how to manage user-level feature options for your user account. You have no control over user-level features.

  To view specific feature options available in Canvas, visit the user account features lesson.

 • Uppdaterat på: May 06, 2022

  Hur använder jag indexsidan för Samarbeten?.

  The Collaborations Index Page allows you to create collaborations for users in your course. You can create new collaborations, edit existing collaborations, and delete collaborations.

  If your institution allows students to create collaborations in a course, you can always view any collaboration created in the course. However, students can only view collaborations that have been shared with them.

  Note: Depending on your institution's preference, your Collaborations page may not match the images shown in this lesson. However, functionality of the page remains the same.

 • As an admin, the Account Settings tab contains multiple settings you can control and change in your Canvas account.

  Note: This lesson indicates the settings that you can manage for your entire account. Other integrations may be available with the assistance of your Customer Success Manager. For a full list of integrations available in Canvas, please view the Canvas integrations lesson.

 • Uppdaterat på: May 06, 2022

  Hur använder jag indexsidan för Moduler?.

  Modules control the entire flow of your course and its content. As an instructor, you can add modules, add items to a module, and manage module settings. You can also reorder all modules and module items.

 • Your instructor may require you to submit a peer review of another student's discussion reply. To complete the peer review, you must review the student's discussion reply and add a comment in the comment sidebar.

  If your instructor includes a rubric, which is a pre-determined outline of how an assignment is graded, you must also assign a grade using the rubric.

  Discussion peer reviews cannot be anonymous.

  Learn how to see if have been assigned a peer review discussion.

  Manual Student Guide