Canvas-guider (Swedish)Senaste uppdateringar

Senaste uppdateringar

 • Uppdaterat på: May 06, 2022

  Hur använder jag indexsidan för Quizzes?

  You can view all your quizzes in your course on the Quizzes Index page. As an instructor, you can also add quizzes and modify quiz settings.

 • The Gradebook Individual View allows instructors to assess one student and one assignment at a time. Fully accessible to screen readers, this Gradebook view allows instructors to sort by section and assignment and contains all the same settings that are available in the default Gradebook View (the view that shows all students in a course).

  If you are not familiar with the settings and other options in the Gradebook, click the feature links throughout this lesson to learn more about how the feature works in the default view.

  Like all Gradebook tabs, Individual View is persistent. Therefore, once you switch the Gradebook to Individual View, the Gradebook will always display in Individual View until it is switched back to the default view.

  Note: If your course includes multiple graders, please note that once you open the Gradebook, all existing Gradebook data is stored in the browser until the page is refreshed. Grades are not dynamically updated with any changes made by other graders in the Gradebook or in SpeedGrader.

 • Uppdaterat på: May 06, 2022

  Hur ser jag uppgifter som student?

  Canvas har nyligen infört en ny sidkonstruktion kallas New Canvas användargränssnitt (UI). Beroende på din Canvas-vy, kan din layout variera utifrån bilderna i den här lektionen. Emellertid förblir funktionaliteten och placeringen av komponenterna detsamma.

  Du kan se alla dina kursuppgifter på uppgiftssidan.

  Obs: Din instruktör kan välja att dölja Uppgiftlänken i kursnavigation. Om Uppgiftlänken inte är tillgänglig, kan du fortfarande komma åt Uppgift genom andra delar av Canvas.

  Manual Student Guide
 • Canvas låter er skapa användare, konton, terminer, kurser, sektioner och inskrivningar i bulk genom Administrationsgränssnittet.

  Detta dokument refererar till SIS Import CSV Format API sidan (SIS Import CSV Format API page), där majoriteten av CSV informationen finns. Varje CSV-fil är symbiotiska med varandra och berättar för Canvas hur all information för kontot ska hanteras. Visa SIS förhållande-diagram (View an SIS relationship diagram).

  Varje steg i den här lektionen ger exempel på CSV filer med beskrivningar av alla obligatoriska och frivilliga fält. Ni finner även länkar för att ladda ner varje fil, om ni vill lära er mer på djupet om formattering. Ladda ner ett nedladdningsbart blixtlås/zip paket av provfiler.

  Du bör tränaa på att importera data i din Canvas testmiljö innan du importerar innehåll till produktionsmiljön.

  CSV Filformat

  För att ladda up bulk data till Canvas, behöver ni skapa en eller flera CSV textfiler. CSV filer kan genereras av många program. Studentinformationssystemen (SIS) har ofta en metod för att generera rapporter i CSV format som kan modifieras för att passa det format som Canvas kräver. Om du inte vet hur man sparar en fil i CSV-format, se instruktionerna för det program du använder för att skapa din CSV-fil (ex. Excel).

  När du använder Instructure-formatet för att importera filer till SIS-Importsidan, kan du importera en enskild CSV textfil eller du kan komprimera flera filer till en enda ZIP-fil för bulkdata import. Om du laddar upp individuella filer manuellt, måste filerna laddas upp i den ordning som visas i den här lektionen.

  CSV Fältformatering

  Den första raden av er CSV fil (header) måste innehålla det fullständiga fältnamnet för varje fil. Ordningen av kolonnerna spelar ingen roll men att ha raderna i rätt ordning är avgörande för filer som konton.csv. När något av dessa data är modifierade i Användargränssnittet (AG), kommer Canvas att kalla det nya värdet för "orörlig". När en ny grundläggande uppladdning sker kommer den data som existerar i Canvas att kvarstå som "orörlig" och importerad data som skulle försöka uppdatera denna data kommer att ignoreras.

  En import kan åsidosätta UI förändringar endast om rätt alternativ väljs vid användning av SIS Import-verktyget.

  API Dokumentation

  CSV-filer innehåller endast en viss uppsättning fält. Canvas innehåller ytterligare värden som finns tillgängliga via varje enskild API. Efter att ha kört CSV-filerna för din institution, är praxis för en majoritet av institutioner för att ladda upp alla SIS CSV-filer och sedan använda Canvas API för att uppdatera hela kontot och kursattributer. För mer information, se Canvas API-dokumentationen för Användare, Konton, Villkor, Kurser, Sektioner, Inskrivningar och grupper.

 • Canvas har nyligen infört en ny sidkonstruktion kallas New Canvas användargränssnitt (UI). Beroende på din Canvas-vy, kan din layout variera utifrån bilderna i den här lektionen. Emellertid förblir funktionaliteten och placeringen av komponenterna detsamma.

  Canvas skapar ständigt nya funktioner för att förbättra användarupplevelsen. Majoriteten av förbättringarna kommer att göras tillgängliga som en del av vår ordinarie utgivningscykel. Vissa funktioner kan dock ändra arbetsflödet för vanliga aktiviteter i Canvas under din aktiva termin. Eftersom vi vill att du ska kunna lära dig mer om dessa funktioner i din egen takt, kommer de att placeras i dina kontoinställningar som ett Funktionsalternativ. Funktionsalternativ gör att du kan välja när du vill aktivera den nya funktionen för din institution. De flesta institutioner testar funktionen inom sin institution, och gör det sedan möjligt för hela institutionen att använda funktionen mellan terminer.

  För att en funktion för att synas, måste den aktiveras av din Kund Framgångs Chef. Funktioner kan aktiveras på konto, kurs och användarnivåer. På kursnivå, kan du ge instruktörer möjligheten att implementera funktioner kurs för kurs. Administratörer och instruktörer har ingen kontroll över användarnivå funktioner.

  Observera att de flesta funktionsalternativ endast kommer att vara frivilliga för en kort tidsperiod. När ett funktionsalternativ officiellt är släppt till din produktionsmiljö, har du några utågvor (beroende på funktionen) innan alternativet kommer att aktiveras för alla Canvas användare. Därför rekommenderar vi att ni använder er betamiljö för att lära er om nya funktionsalternativ för er institution, och när funktionerna släpps till er produktionsmiljö, tillåt dem så snabbt det är lämpligt för er institution.

  Om du inte har ett Fritt-för-lärare konto, ger den här lektionen en översikt över hur man ska hantera ett generellt kontofunktionsalternativ. Om ni vill se specifik information om aktuella funktionensalternativ, besök den nuvarande kontofunktions lektionen.

 • Uppdaterat på: May 06, 2022

  Hur hanterar jag nya funktioner för en kurs?

  Canvas skapar ständigt nya funktioner för att förbättra användarupplevelsen. Majoriteten av förbättringar kommer att göras tillgängliga som en del av vår ordinarie utgivningscykel. Dock kan vissa funktioner ändrs arbetsflödet för gemensamma aktiviteter i Canvas under den aktuella tiden. Eftersom vi vill att du ska kunna lära dig mer om dessa funktioner i din egen takt, kommer de att placeras i dina kursinställningar som ett funktionsalternativ. Funktionsalternativen kan du välja när du vill aktivera den nya funktionen för din kurs.

  För att en funktion ska synas, måste den aktiveras av din institutionella administratör. På kursnivå kan du ha möjlighet att implementera funktioner på en kurs-till-kurs-basis. Instruktörer har ingen kontroll över användarnivåfunktioner.

  Observera att de flesta funktionsalternativen endast kommer att vara valbar för en kort tid. När ett funktionsalternativ officiellt släppt till produktionsmiljön, har du några releaser (beroende på funktionen) innan alternativet kommer att aktiveras för alla Canvas-användare. Därför rekommenderar vi att du använder din betamiljö för att lära sig om nya funktionsalternativ för din kurs.

  Denna lektion ger en översikt över hur man ska hantera ett generellt funktionsalternativ. Om du vill se specifika detaljer om det aktuella funktionsalternativet i Canvas, besök den aktuella kursfunktion-lektionen.

 • When creating or editing a graded discussion, you can assign a graded discussion to a specific student. Availability date functionality is still available for each graded discussion.

  Only the student(s) specified in the discussion details can view the graded discussion.

  When using differentiated assignments with the Gradebook, the graded discussion appears as a column for all students, but grade cells are grayed out for students who have not been included in the discussion. Grades cannot be assigned for students who have not been included in the graded discussion, and graded discussions that are not assigned to a student are not factored into overall grades.

  When Multiple Grading Periods are enabled in a course, assignments are also respected against closed grading periods.

  Note: If your course is using MasteryPaths, you do not have to manually assign graded discussions to individual students. Learn how to assign assignments to MasteryPaths.

 • When creating or editing an assignment, you can assign an assignment to individual students. You can also set different due and availability dates for a student within an assignment that is assigned to the rest of the class. Availability date functionality is still available for each assignment.

  Only the student(s) specified in the assignment details can view the assignment.

  When using differentiated assignments with the Gradebook, the assignment appears as a column for all students, but grade cells are grayed out for students who have not been included in the assignment. Grades cannot be assigned for students who have not been included in the assignment, and assignments that are not assigned to a student are not factored into overall grades. 

  When Multiple Grading Periods are enabled in a course, assignments are also respected against closed grading periods.

  Note: If your course is using MasteryPaths, you do not have to manually assign assignments to individual students. Learn how to assign an assignment using MasteryPaths.

 • Uppdaterat på: May 06, 2022

  Hur ser jag diskussioner som student?

  The Discussion Index page allows you to view all the discussions within a course.

  Note: Your instructor may choose to hide the Discussions link in Course Navigation. If the Discussions link is not available, you can still access Discussions through other areas of Canvas.

  Manual Student Guide
 • Uppdaterat på: May 06, 2022

  Hur använder jag indexsidan Diskussioner?.

  The Discussion Index page allows you to view all the discussions within a course. As an instructor, you can add discussions and modify discussion settings.