Canvas-guider (Swedish)Senaste uppdateringar

Senaste uppdateringar

 • In Canvas, Outcomes can be created for your entire course.

 • Uppdaterat på: May 06, 2022

  Hur använder jag uppgifters indexsida.

  You can view all your course assignments on the Assignments Index page. As an instructor, you can also add assignment groups, create an assignment, and modify assignment settings. You can also reorder assignments and assignment groups.

 • Canvas har nyligen infört en ny sidkonstruktion kallas New Canvas användargränssnitt (UI). Beroende på din Canvas-vy, kan din layout variera utifrån bilderna i den här lektionen. Emellertid förblir funktionaliteten och placeringen av komponenterna detsamma.

  De första gångerna ni skapar en ny kurs i Canvas, är det en utmaning att komma ihåg alla steg som behövs. Checklistan för Kursinstallation finns till för att hjälpa er minnas hur man täcker alla baser innan kursen publiceras.

 • Uppdaterat på: May 06, 2022

  Hur ställer jag in information för en kurs?

  As an instructor, you can manage the details in a Canvas course.

 • Du kan lämna feedback till dina studenter genom text, en bifogad fil, video eller ljud.

 • Instruktörer kan tilldela studenterna att granska en annan students arbete. Den här lektionen kommer att visa dig hur man fyller i en granskning.

  Om din instruktör inkluderar en rubrik, som är en förutbestämd översikt över hur en uppdrag betygsätts, måste du också tilldela betyget med hjälp av denna betygsmall.

  Vissa granskningar kan också vara anonyma, vilket innebär att du kan inte ser namnet på den elev vars uppgift du granskar. Dessutom kan eleven inte se ditt namn som granskare när du lämnar en kommentar för att slutföra granskningen.

  Lär dig hur du kan se om du har fått uppdraget att granska en uppgift (assigned a peer review assignment.)

  Manual Student Guide
 • Uppdaterat på: May 06, 2022

  Hur ser jag rubriken för min uppgift?

  Din instruktör kan inkludera en rubrik som en del av uppgiften. Rubriken är en uppsättning kriterier som din instruktör kommer att använda för att betygsätta din uppgift. Innan du skickar in din uppgift, kan du använda rubriken för att utvärdera ditt eget arbete och se till att din uppgift uppfyller din instruktörs krav.

  Notera: Alla uppgifter har inte en rubrik.

  Manual Student Guide
 • Uppdaterat på: May 06, 2022

  Hur skapar jag en kamratresponsuppgift?

  When creating an assignment, you can require students to complete a peer review of another student's work. Learn more about peer review assignments.

  For peer reviews, you can manually assign peer reviews or choose to have Canvas automatically assign peer reviews for you. You can also choose to allow students to see other students' names in peer reviews or make them anonymous. When anonymous peer reviews are enabled, instructors and TAs can still view the names of student reviewers in SpeedGrader and in the student submission page. However, if anonymous grading is enabled in SpeedGrader, the names of both students will be hidden in SpeedGrader but not in the student submission page.

  To complete the peer review, students are required to leave at least one comment. If you include a rubric, they are also required to complete the rubric.

  Notes:

  • To learn how assignment and peer review due dates appear in a student's To Do list, view the Peer Review Tips PDF.
  • Peer reviews cannot be used with External Tool assignments.
 • Uppdaterat på: May 06, 2022

  Hur ser jag quiz som student?

  You can view Quizzes in your course by accessing the Quizzes page. Learn how to view each type of quiz that may appear in your course.

  Note: Your instructor may choose to hide the Quizzes link in Course Navigation. If the Quizzes link is not available, you can still access Quizzes through other areas of Canvas.

  Manual Student Guide
 • Genom att redigera Antura tidsplanen kan du länka filer, bilder, annat kursinnehåll i din Antura tidsplan.

  Observera:

  • Bildfiler går inte att förhandsgranska när de läggs in som en länk med Rich Content Editor.
  • Innehållsväljaren i Antura tidsplanen är för närvarande kopplad till en kontonivåfunktion som inkluderar visuella uppdateringar och paginering av innehållsavsnitt. Men den övergripande funktionaliteten i innehållsväljaren förblir densamma. Innehållsväljar-vyn som är tillgänglig för dig bestäms av din institution.