Canvas-guider (sv)Student Guide ePortföljerHur delar jag en privat ePortfölj?

Hur delar jag en privat ePortfölj?

Att dela en privat ePortfölj länk kommer att ge andra tillgång till att se er ePortfölj utan att behöva logga in till Canvas.

Öppna ePortföljer

Öppna ePortföljer

I det Globala användargränssnittet (UI), klicka på konto (account) [1], sedan ePortföljer (ePortfolio) länken [2].

Öppna ePortfölj

Öppna ePortfölj

Klicka på namnet på ePortföljen.

Dela ePortfölj

Alla ePortföljer är som standard privata. Detta betyder att endast du kan se innehållet av portföljen. Om du vill dela din ePortfölj, måste du kopiera och klistra in länken i ett mejl eller annat delningsverktyg.

Kopiera ePortfölj-länk

För att kopiera ePortföljen, högerklicka på samma länk och välj alternativet för att Kopiera (Copy).

När ni väl klicka dela länken, kommer den att synas i er adressbar. Markera länken, högerklicka, och välj alternativet Kopiera (Copy).