Canvas-guiderSenaste uppdateringar

Senaste uppdateringar

 • Du kan lämna feedback till dina studenter genom text, en bifogad fil, video eller ljud.

  Taggar Admin, Designer, Grades, Instructor Guide, SpeedGrader™
 • Canvas ger dig tillgång till SpeedGrader från en uppgift, frågesport, eller betygsatt diskussion.

  Taggar Admin, Assignments, Designer, Discussions, Instructor Guide, Quizzes, SpeedGrader™
 • Du kan komma åt SpeedGrader från betygsbokeb med bara några klick.

  Taggar Admin, Designer, Grades, Instructor Guide, SpeedGrader™
 • Uppdaterat på: Mar 26, 2017

  Hur hanterar jag nya funktioner för en kurs?

  Canvas skapar ständigt nya funktioner för att förbättra användarupplevelsen. Majoriteten av förbättringar kommer att göras tillgängliga som en del av vår ordinarie utgivningscykel. Dock kan vissa funktioner ändrs arbetsflödet för gemensamma aktiviteter i Canvas under den aktuella tiden. Eftersom vi vill att du ska kunna lära dig mer om dessa funktioner i din egen takt, kommer de att placeras i dina kursinställningar som ett funktionsalternativ. Funktionsalternativen kan du välja när du vill aktivera den nya funktionen för din kurs.

  För att en funktion ska synas, måste den aktiveras av din institutionella administratör. På kursnivå kan du ha möjlighet att implementera funktioner på en kurs-till-kurs-basis. Instruktörer har ingen kontroll över användarnivåfunktioner.

  Observera att de flesta funktionsalternativen endast kommer att vara valbar för en kort tid. När ett funktionsalternativ officiellt släppt till produktionsmiljön, har du några releaser (beroende på funktionen) innan alternativet kommer att aktiveras för alla Canvas-användare. Därför rekommenderar vi att du använder din betamiljö för att lära sig om nya funktionsalternativ för din kurs.

  Denna lektion ger en översikt över hur man ska hantera ett generellt funktionsalternativ. Om du vill se specifika detaljer om det aktuella funktionsalternativet i Canvas, besök den aktuella kursfunktion-lektionen.

  Taggar Course Settings, Feature Options, Instructor Guide
 • Om din Canvas-admin har aktiverat självanmälan för din institution kan du aktivera självanmälan för din kurs. Självanmälan gör att studenten kan anmäla sig till en kurs med hjälp av en hemlig webbadress eller kod. Självanmälan kan aktiveras för en kurs även om inte kursen visas offentligt.

   

  Observera: Om det inte går att visa alternativen för självanmälan har administratören inaktiverat den här inställningen för din institution.

  Taggar Admin, Designer, Instructor Guide, Settings
 • Studentvy låter dig se kursen som studenten ser den och skapa en test-student för din kurs. Du kan aktivera Studentvy i dina kursinställningar.

  Observera: När du aktiverar Studentvy, visas test-studenten i slutet av betygsboken och läggs automatiskt till varje sektion i din kurs. Test-studentinformationen vägs inte in i kursanalysen. Om du vill ta bort test-studenten helt, måste du först ta bort test-studenten från sektionsinskrivningarna.

  Taggar Admin, Designer, Instructor Guide, Settings, Student View
 • Uppdaterat på: Mar 26, 2017

  Hur lägger jag till en sektion till en kurs?

  Canvas har nyligen infört en ny sidkonstruktion kallas New Canvas användargränssnitt (UI). Beroende på din Canvas-vy, kan din layout variera utifrån bilderna i den här lektionen. Emellertid förblir funktionaliteten och placeringen av komponenterna detsamma.

  Du kan lägga till en sektion till din kurs genom att redigera dina kursinställningar i Canvas. Sektionerna hjälper till att dela upp elever inom en kurs, och erbjuda sektionsspecifika alternativ, som olika inlämningsdaturm för uppgifter, diskussioner och frågesporter.

  Sektionerna kan också skapas för elever som behöver extra tid med en kurs, till exempel om en elev har ett ofullständigt betyg.

  Obs: Sektioner kan läggas till av institutionens studentinformationssystem (SIS). Vissa kurssektioner har kanske redan skapats för dig.

  Taggar Admin, Designer, Instructor Guide, Settings
 • När en termin skapas kommer deltagare, lärare och TA-tillgångsdatum tilldelas datumen Terminen börjar [datum eller terminsstart] till [datum eller terminsslut] (Term Runs from [date or term start] to [date or term end]), om inte ett uttryckligt datum anges i fälten. Om du däremot öppnar en kurs och ändrar tillgänglighetsdatumen i kursinformationen kan du åsidosätta terminsdatuminställningarna.

  Taggar Admin, Designer, Instructor Guide, Settings
 • Du kan rikta in alla resultat i din kurs efter en rubrik. Rubrikerna används för att hjälpa eleverna att förstå förväntningarna för en uppgift och hur deras inlämningar kommer att betygsättas. Resultaten kommer att betygsättas. Resultaten kommer att riktas in med en rubrik för ytterligare bedömning och mätbar prestation.

  För att rikta in ett resultat måste resultatet redan existera i din kurs. Du kan rikta in resultaten skapade på kontonivå, eller lära dig hur du skapar kursresultat.

  Noteringar:

  • Resultat kan läggas till rubriker, men rubriker kan inte läggas till på resultat.
  • Rubriker kan inte ändras när de har lagts till på fler än en uppgift i en kurs.
  Taggar Admin, Designer, Instructor Guide, Outcomes, Rubrics
 • Du kan lägga till en rubrik till betygsatta diskussioner för att hjälpa eleverna att förstå förväntningarna på diskussionerna och hur du har tänkt att betygsätta svaren. Ibland läggs rubriker till uppgifter när du har en utkomst inne i rubriken som du vill använda till inriktning. Utöver betygsata diskussioner kan rubriker användas till uppgifter och frågesporter.

  Rubriker kan läggas till genom att hitta en existerande rubrik i en av dina kurser, eller genom att skapa en ny rubrik.

  Taggar Admin, Designer, Instructor Guide, Rubrics