Canvas-guider (sv)Senaste uppdateringar

Senaste uppdateringar

 • Uppdaterat på: Feb 21, 2018

  Vad är diskussioner?

  Canvas provides an integrated system for class discussions, allowing both instructors and students to start and contribute to as many discussion topics as desired. Discussions allows for interactive communication between two or more people; users can participate in a conversation with an entire class or group.

  Discussions can also be created as an assignment for grading purposes (and seamlessly integrated with the Canvas Gradebook), or simply serve as a forum for topical and current events. Discussions can also be created within student groups.

  Discussion topics can be a focused or threaded discussion. Focused discussions are relatively short-lived interactions, while threaded discussions allow replies within replies and may last for a longer period of time.

 • Uppdaterat på: Feb 21, 2018

  Hur ser jag kurskort i menyn som student?

  If one of your courses includes a long or confusing name, you can create a nickname for your course to help you organize your Dashboard. Most courses are created using Student Information Systems (SIS) that generate course names based on terms, departments, and section numbers, and courses with similar names may be hard to distinguish.

  Course nicknames appear in the Dashboard, Course Navigation Menu, course breadcrumbs, and notification emails.

  A course nickname does not affect the course name at the account or course level; it only changes the name of the course for the individual user who created the nickname.

  If you need to know the original name of the course, you can hover over the nickname and the original name will appear. You can also restore the original name completely by deleting the nickname. Additionally, the course code is not affected and always displays on the course card for course reference.

  Note: This feature does not currently apply to the global Grades page and Dashboard sidebar elements such as the To Do list.

  Manual Student Guide
 • Uppdaterat på: Feb 21, 2018

  Hur använder jag kontrollpanelen som student?

  Manual Student Guide
 • Uppdaterat på: Feb 21, 2018

  Hur skapar jag en diskussion i en grupp?

  Canvas har nyligen infört en ny sidkonstruktion kallas New Canvas användargränssnitt (UI). Beroende på din Canvas-vy, kan din layout variera utifrån bilderna i den här lektionen. Emellertid förblir funktionaliteten och placeringen av komponenterna detsamma.

  Du kan inleda diskussioner med en grupp i Canvas.

  Manual Student Guide
 • Uppdaterat på: Feb 21, 2018

  Hur går jag med i en grupp som student?

  Canvas har nyligen introducerat en ny sidodesign som kallas Nya Canvas användargränssnitt (UI). Denna lektion kan inkludera två bilder med specifika steg som visar skillnaden mellan den gamla och den nya UI. Såvida inget annat sägs, är funktionalitet och platsen av beståndsdelenarna fortfarande samma. Din institution bestämmer vilken sidodesign du har.

  Din instruktör vill kanske skapa grupper inom en kurs men tillåter dig ändå att forma din egen grupp. Att gå med i studentgrupper är lätt i Canvas.

  Manual Student Guide
 • Du kan infoga en bildfil direkt till ett diskussionssvar med hjälp av bildikonen.

  Manual Student Guide
 • Instruktörer kan tilldela studenterna att granska en annan students arbete. Den här lektionen kommer att visa dig hur man fyller i en granskning.

  Om din instruktör inkluderar en rubrik, som är en förutbestämd översikt över hur en uppdrag betygsätts, måste du också tilldela betyget med hjälp av denna betygsmall.

  Vissa granskningar kan också vara anonyma, vilket innebär att du kan inte ser namnet på den elev vars uppgift du granskar. Dessutom kan eleven inte se ditt namn som granskare när du lämnar en kommentar för att slutföra granskningen.

  Lär dig hur du kan se om du har fått uppdraget att granska en uppgift (assigned a peer review assignment.)

  Manual Student Guide
 • Canvas har nyligen infört en ny sidkonstruktion kallas New Canvas användargränssnitt (UI). Beroende på din Canvas-vy, kan din layout variera utifrån bilderna i den här lektionen. Emellertid förblir funktionaliteten och placeringen av komponenterna detsamma.

  Du kan se kommentarer från din instruktör på betygssidan. De flesta kommentarerna är belägna i uppdragssidofältet. Dock kan din instruktör också lämna kommentarer i din uppdragsinlälmning som anteckningar.

  Manual Student Guide
 • Canvas har nyligen infört en ny sidkonstruktion kallas New Canvas användargränssnitt (UI). Beroende på din Canvas-vy, kan din layout variera utifrån bilderna i den här lektionen. Emellertid förblir funktionaliteten och placeringen av komponenterna detsamma.

  Du kan lägga till media i din uppgift, antingen som en del av en textinmatning, eller som hela ditt bidrag.

  Alla bilagor som läggs till som en del av en betygsatt uppdragsinlämning laddas upp till dina användarfiler, men räknas inte mot din användarkvot. Men när filen har laddats upp som en inlaga, kan du inte ta bort filen

  Obs: Din instruktör kommer att avgöra vilken typ av bidrag som är tillåtna. Ett eller båda dessa alternativ är kanske inte tillgängliga.

  Manual Student Guide
 • Uppdaterat på: Feb 21, 2018

  Hur lämnar jag in en online-uppgift?

  Canvas har nyligen infört en ny sidkonstruktion kallas New Canvas användargränssnitt (UI). Beroende på din Canvas-vy, kan din layout variera utifrån bilderna i den här lektionen. Emellertid förblir funktionaliteten och placeringen av komponenterna detsamma.

  Du kan skicka online-uppgifter i Canvas med hjälp av flera inlämningstyper. Instruktörer kan välja vilken typ av online-inlämning de vill du använda. Du kan få möjlighet att skicka om uppgifter ifall din instruktör tillåter det.

  Alla bilagor som läggs till som en del av en betygsatt uppdragsinlämning överförs till dina användarfiler, men räknas inte mot din användarkvot. Men när filen har laddats upp som en inlaga, kan du inte ta bort filen.

  Innan du lämnar in en uppgift kan du vilja titta igenom uppgiftsinformationen, som uppgiftens rubrik om en sådan existerar.

  Alla dina uppgifter kan inte lämnas in via nätet. Om du inte kan se länken Lämna in uppgift, vill kanske din instruktör vill att du ska skicka din uppgifte på ett annat sätt eller så har tillgänglighetsdatumet passerats. Se beskrivningen av uppgiften för att få instruktioner, eller kontakta din instruktör för att få hjälp.

  Filapplikationsinlägg från Tredje Part

  Du kan lämna in uppgifter från Google Drive, Dropbox, eller någon annan tredjepart-tjänst via din stationära dator på två sätt:

  1. Ladda ner filen till din dator och skicka som en Filöverföring
  2. Dela filen, kopiera filen URL, och skicka som en Webbadress URL

  Obs: 

  • Alla filtyper är kanske inte tillgängliga för din uppgift, beroende på vilken typ av uppdragsinlämning som din instruktör har satt upp.
  • Alla dina uppdrag kan inte lämnas in via nätet. Om du inte kan se in Uppdragslänken, kanske din instruktör vill att du ska skicka ditt uppdrag på ett annat sätt eller så har tillgänglighetsdatumet passerats. Se beskrivning av uppdraget för instruktioner, eller kontakta din instruktör för att få hjälp.
  Manual Student Guide